Obvestilo za starše

Spoštovani starši!

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šola bo še nadalje ravnale skladno z navodili. To pomeni, da bomo v šoli ob potrjeni okužbi v oddelku pričeli z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo.

Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Matjaž Barič, ravnatelj

Obvestilo za starše – samotestiranje

Obvestilo staršem

Spoštovani starši,

v petek je vlada sprejela nov odlok za zamejitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki začne veljati  8.11. 2021 oz. 15. 11. 2021.

V sredo, 10. 11. 2021, naj bi nam MIZŠ predstavil navodila in podal odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z odlokom in izvedbi samotestiranja za učence . Ker nismo dobili odgovorov, je Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev podala izjavo za javnost, ki si jo lahko preberete v prilogi.

Lep pozdrav, ravnatelj Matjaž Barič

Novi začasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19

Spoštovani starši,

seznanjamo vas z okrožnico MIZŠ, z dne 6. 11. 2021, v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z nalezljivo boleznijo Covid – 19.

SPREMEMBE, KI V SKLADU Z ZADNJIM ODLOKOM VELJAJO OD 8. 11. 2021:

 • osebe, starejše od 12 let, morajo pri vstopu v prostore šole izkazovati, da izpolnjujejo pogoj PCT (izjema so osebe, ki pripeljejo učenca v šolo)
 • uporaba mask je obvezna v vseh zaprtih javnih krajih
 • maske iz blaga niso več dovoljene, uporabljajo se le kirurške maske ali tipa FFP2
 • maska ni obvezna za:
   • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena
   • učence pri pouku športa
   • ob upoštevanju pogoja PCT v jedilnici

Samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole, razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja.
Samotestiranje bodo izvajali tudi učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje se opravi pod nadzorom strokovnega delavca. Učenec na dan testiranja prinese test v šolo. Učencu pripada na mesec 15 testov, dobijo jih v lekarni.
V primeru pozitivnega testa se učenca napoti v izolacijsko sobo in obvesti starše. Starši ravnajo v skladu z navodili zdravstvene službe.

Na šoli ne bomo vodili poimenskega seznama učencev, ki so opravili samotestiranje, prav tako ne bomo beležili rezultatov testiranja. Učenci, ki bodo imeli s strani staršev podpisano izjavo, da otrok izpolnjuje pogoj PC ali s seboj ne bodo imeli testov, se v šoli ne bodo testirali.

V kolikor pride do sprememb ali dopolnil, vas bomo o tem obvestili.

Hvala za razumevanje.
Vse dobro. Ostanite zdravi.

Matjaž Barič
ravnatelj

Nagrade župana

Nagrade župana

Na OŠ Milke Šobar - Nataše so tudi letos učenci metliške občine prejeli nagrade župana. Župan Darko Zevnik je učencem poslal darila, ki so jih učenci prijeli ob prireditvi ob dnevu državnosti. Letošnji nagrajenci so bili: Ana Hutar za 3. mesto na mednarodnem natečaju...

več...
OBISK

OBISK

Pred zaključkom pouka sta učence OŠ Milke Šobar - Nataše je obiskali ga. Sonja Ličen Tesari in ga. Tatjana Zorc,  višji svetovalki za družbene dejavnosti Občine Semič. Gostji sta si ogledali šolo, se seznanili s šolskim delom in se pozdravili z učenci semiške občine....

več...
Imamo nagrajenca na likovnem natečaju Fantastična dediščina

Imamo nagrajenca na likovnem natečaju Fantastična dediščina

V maju so učenci OŠ Milke Šobar - Nataše ustvarjali za spletni likovni natečaj "Fantastična dediščina", ki ga so ga razpisali na JSKD-ju, namenjen pa je bil vsem generacijam. Organizatorji natečaja so likovne ustvarjalce povabili k raziskovanju kulturne dediščine ter...

več...
S prireditvijo ob dnevu državnosti zaključili šolsko leto

S prireditvijo ob dnevu državnosti zaključili šolsko leto

V četrtek, 24. 6. 2021, smo tudi na OŠ Milke Šobar - Nataše zaključili letošnje šolsko leto. V čast naši domovini in njeni tridesetletnici smo pripravili kratek kulturni program. Že takoj zjutraj smo se zbrali na šolskem obračališču, kjer smo za nastope izbrali...

več...
Ohlajeni vroči dnevi

Ohlajeni vroči dnevi

Poletje je čas za vročino, a kaj, ko ta vpliva na našo koncentracijo. Učenci OŠ Milke Šobar - Nataše smo v tem zadnjem tednu premagovali vročinski val na različne načine. Tako so se nekateri učenci odpravili v Vinico, kjer so uživali ob Kolpi in se v njej tudi...

več...
Ravnateljev nagradni izlet

Ravnateljev nagradni izlet

Ravnatelj OŠ Milke Šobar - Nataše Matjaž Barič je tudi letos izpolnil svojo vsakoletno obljubo in  učence, ki so se med šolskim letom najbolj izkazali s pozitivnim odnosom do šolskega dela, dosežki na tekmovanjih in nastopi na prireditvah odpeljal na tradicionalni...

več...
“Ko bomo prišli na Bled …”

“Ko bomo prišli na Bled …”

V sredo, 16. 6. 2021, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše izvedli zaključno ekskurzijo na Bled, ki nam jo je kot organizatorju festivala S-Factor podaril Zavod za kulturo Bled. Dan na Bledu smo začeli zelo adrenalinsko, saj smo obiskali poletno sankališče Straža Bled. S...

več...
Zabava s konji

Zabava s konji

Konji veljajo za posebne živali. Povezanost človeka s konjem in raba te živali v terapevtske namene naj bi segala v obdobje stare Grčije. V grški mitologiji je krilati konj Pegaz predstavljal simbol za sonce in izvor življenja. Celo Hipokrat je svojim bolnikom...

več...
Mokra valeta 2021

Mokra valeta 2021

V torek, 15. 6. 2021, smo se učenci, učitelji in zaposleni na OŠ Milke Šobar - Nataše poslovili od našega Nejca, ki letos končuje 9. razred. Ob izdatni pomoči in podpori sošolcev iz 7. in 8. razreda smo pripravili nepozabno valeto. Na šolskem obračališču je potekal...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost