ORGANI ŠOLE:

PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj, gospod Matjaž Barič

 

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo naslednji člani:

Tatjana Skube Starešinič, Julka Šimec, Nataša Butala, Merima Salihović, Mitja Hudorovac, Mojca Bajuk, Maja Matko, Bogomir Šutej, Darinka Vrbanek, Klaudija Matjašič.

 

SVET ŠOLE sestavljajo:

predstavniki ustanovitelja: Stanislav Žlak (namestnik), Fanika Hutar, Leopold Perko;

predstavniki staršev: Jože Vrščaj, Mojca Bajuk, Darja Hutar;

predstavniki šole: Dijana Brinac (predsednica), Nina Aupič, Agota Petric, Judita Rupnik in Renata Šujica.

Člani Sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

 

 

 

Dostopnost