ORGANI ŠOLE:

PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj, gospod Matjaž Barič

 

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo naslednji člani:

Tatjana Skube Starešinič (namestnica predsednika), Jože Vrščaj (predsednik), Renata Mihelič, Bogomir Šutej, Marina Hudak, Klaudija Matjašič, Kaja Gradišar, Želko Kosec, Branka Joh, Boris Ambrožič, Darja Hutar.

 

SVET ŠOLE sestavljajo:

predstavniki šole: Nina Aupič, Dijana Brinac (predsednica), Nace Mirosavljević, Jože Štukelj, Klavdija Žalec Štrekelj;

predstavniki ustanovitelja: Cvetka Aupič, Nataša Radojčič, Jasna Banovec;

predstavniki staršev: Maja Matko Kambič, Jože Vrščaj (namestnik predsednice), Bogomir Šutej.

 

Člani Sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Dostopnost