Zaposleni:

Matjaž Barič
ravnatelj
matjaz.baric@guest.arnes.si
Andreja Miketič
pomočnica ravnatelja
andreja.miketic@guest.arnes.si
Tanja Starašinič
 računovodja
 os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Jožica Lah
tajnica
os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
Klavdija Žalec Štrekelj
 svetovalna delavka
klavdija.zalec@guest.arnes.si
Mirjana Šikonja
svetovalna delavka
mirjana.sikonja@gmail.com
 Vlasta Lah
logopedinja
vlasta.lah@guest.arnes.si
Nevenka Dragovan-Makovec
knjižničarka
nevenka.makovec@guest.arnes.si
Mitja Žlogar
računalničar
mitja.zlogar@guest.arnes.si

Razredniki:

Monika M.   Razredničarka 1.- 4. razreda
Saša S.   Razredničarka 4., 5. razreda
Dijana B.   Razredničarka 5., 6. razreda
Anita P.   Razredničarka 6. razreda
Nejc A.   Razrednik 7. razreda
Tonja P.   Razredničarka 8., 9. razreda
Nina A.   Razredničarka PPVI I
Mateja Š.   Razredničarka PPVI II
Nina B.   Razredničarka PPVI III
Katja B.   Razredničarka PPVI IV
Nace M.   Razrednik PPVI V

​Učitelji:

Romana A.,K.  
Nives B.  
Nina B.  
Tina J.  
Tina Č.  
Gea G.  
Urška K.  
Tina K.  
Nives L.  
Tadeja M.,M.  
Agota P.  
Špela R.  
Maja R.  
Judita R.  
Andreja S.  
Ana S.  
Jana V.  

Varuhi:

Maša C.
Bernardka G.
Dejan K.
Maja M.
Renata Š.

Spremljevalci:

Blaž H.
Anita Š.
Mateja Š.
Anže W.

Tehniški kader:

Katja J.  
Brigita S.  
Robert S.  
Jože Š.  

 

 

Dostopnost