Osnovna šola Milke Šobar – Nataše

Kurirska steza 8

8340 Črnomelj

 

Ravnatelj: Matjaž Barič, tel. 07 30 61 742

Poslovna sekretarka in računovodkinja:
Tanja Starašinič,
tel.
07 30 61 740, fax 07 30 61 747

Logopedinja: Vlasta Lah, tel. 07 30 61 749

Svetovalni delavki: Klavdija Žalec Štrekelj in Mirjana Šikonja, tel. 07 30 61 748

Knjižničarka: Tina Štrekelj, tel. 07 30 61 745

E-pošta:  os-msn-crnomelj@guest.arnes.si

Facebook: https://www.facebook.com/osmsn.crnomelj

 

Št. podračuna: 01217 – 6030688873

Davčna številka: 15995615

Matična številka: 5083729000

Ustanovitelj: Občina Črnomelj

Dostopnost