Obvestilo za starše – samotestiranje

Obvestilo staršem

Spoštovani starši,

v petek je vlada sprejela nov odlok za zamejitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki začne veljati  8.11. 2021 oz. 15. 11. 2021.

V sredo, 10. 11. 2021, naj bi nam MIZŠ predstavil navodila in podal odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z odlokom in izvedbi samotestiranja za učence . Ker nismo dobili odgovorov, je Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev podala izjavo za javnost, ki si jo lahko preberete v prilogi.

Lep pozdrav, ravnatelj Matjaž Barič

Novi začasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19

Spoštovani starši,

seznanjamo vas z okrožnico MIZŠ, z dne 6. 11. 2021, v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z nalezljivo boleznijo Covid – 19.

SPREMEMBE, KI V SKLADU Z ZADNJIM ODLOKOM VELJAJO OD 8. 11. 2021:

 • osebe, starejše od 12 let, morajo pri vstopu v prostore šole izkazovati, da izpolnjujejo pogoj PCT (izjema so osebe, ki pripeljejo učenca v šolo)
 • uporaba mask je obvezna v vseh zaprtih javnih krajih
 • maske iz blaga niso več dovoljene, uporabljajo se le kirurške maske ali tipa FFP2
 • maska ni obvezna za:
   • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena
   • učence pri pouku športa
   • ob upoštevanju pogoja PCT v jedilnici

Samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole, razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja.
Samotestiranje bodo izvajali tudi učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje se opravi pod nadzorom strokovnega delavca. Učenec na dan testiranja prinese test v šolo. Učencu pripada na mesec 15 testov, dobijo jih v lekarni.
V primeru pozitivnega testa se učenca napoti v izolacijsko sobo in obvesti starše. Starši ravnajo v skladu z navodili zdravstvene službe.

Na šoli ne bomo vodili poimenskega seznama učencev, ki so opravili samotestiranje, prav tako ne bomo beležili rezultatov testiranja. Učenci, ki bodo imeli s strani staršev podpisano izjavo, da otrok izpolnjuje pogoj PC ali s seboj ne bodo imeli testov, se v šoli ne bodo testirali.

V kolikor pride do sprememb ali dopolnil, vas bomo o tem obvestili.

Hvala za razumevanje.
Vse dobro. Ostanite zdravi.

Matjaž Barič
ravnatelj

En lep dan

En lep dan

Tudi tekom letošnjega šolskega leta so učenci OŠ Milke Šobar - Nataše ustvarjalno zakorakali prazničnemu decembrskemu času naproti z izdelavanjem adventnih venčkov in božično-novoletnih okraskov, ki so nastali v okviru letošnje adventne delavnice. Tako so v petek, 26....

več...
Svetovni dan otrok

Svetovni dan otrok

20. november je dan, ko prisluhnemo glasu otrok. Praznujemo ga že od leta 1989, ko so sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah. Namen konvencije je bil zaščititi otrokove pravice po celem svetu. Z njenim uresničevanjem se je v preteklih treh desetletjih bistveno...

več...
Tradicionalni slovenski zajtrk in lov za čebelicami

Tradicionalni slovenski zajtrk in lov za čebelicami

Letošnje leto po celotni Sloveniji že 11. leto obeležujemo tradicionalni slovenski zajtrk. Glavni namen tega dne je poudarjanje v Sloveniji pridelane hrane, ki se ji na ta dan nameni dodatno pozornost. Letošnje leto je tudi mednarodno leto sadja in zelenjave, zato gre...

več...
Novembrske drugačne pravljice

Novembrske drugačne pravljice

V petek, 12. novembra 2021, so učenci PPVI II in PPVI III  OŠ Milke Šobar - Nataše v črnomaljski knjižnici poslušali pravljico Kam so šle vse čebelice. Knjižničarka Danijela jim je prebrala zgodbo o deklici Tini in čebelici Bini, ki se je izgubila. Tina ji je...

več...
Teden prijaznosti

Teden prijaznosti

V preteklem tednu, od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021, smo na šoli izvedli projekt na temo tedna prijaznosti, saj 13. 11. 2021 obeležujemo mednarodni dan prijaznosti. V ta namen smo obnovili znanje o pojmu prijaznost, prijaznih dejanjih in besedah. Učenci so izdelali...

več...
Iskanje zaklada z znakovno abecedo

Iskanje zaklada z znakovno abecedo

Države po svetu imajo svojo abecedo in prav tako svojo znakovno abecedo. Naša država Slovenija je 14. 11. 2002, zakonsko pridobila potrditev o uporabo slovenskega znakovnega jezika, zato 14. novembra obeležujemo Dan slovenskega znakovnega jezika. Tudi na naši šoli smo...

več...
Izdelovali smo voščilnice

Izdelovali smo voščilnice

V sredo, 10. 11. 2021, so učenci OŠ Milke Šobar - Nataše v okviru tehniškega dne pričeli z izdelovanjem božično-novoletnih voščilnic. Ustvarjali so v različnih likovnih tehnikah, nastali pa so izdelki, ki bodo tekom meseca decembra prinesli veselje in toplino v...

več...
Obvestilo staršem

Obvestilo staršem

Spoštovani starši, v petek je vlada sprejela nov odlok za zamejitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki začne veljati  8.11. 2021 oz. 15. 11. 2021. V sredo, 10. 11. 2021, naj bi nam MIZŠ predstavil navodila in podal odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v...

več...
Jumicar

Jumicar

V torek, 9. 11. 2021, je na igrišču OŠ Mirana Jarca Črnomelj potekal Jumicar, izobraževalni program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu. Udeležili so se ga učenci četrtih, petih in šestih razredov OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj. Skupaj so obnovili znanje...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost