Skoči na glavno vsebino

Ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi in izkustveno učenje v naravi pri mladih, starejših ter osebah s posebnimi potrebami

Akronim operacije: Tradicija v glasbi in besedi

Nosilec operacije: Kulturno umetniško društvo NOTARIMA,

Ostali partnerji v operaciji: BELOKRANJEC d.o.o., Osnovna šola Milke Šobar Nataše, Varstveno delovni center Črnomelj

S projektom želimo doseči višjo kakovost bivanja ter ohranjanje tradicionalnih znanj v glasbi na območju Bele krajine. V projektu se bodo izvajale glasbene delavnice s poudarkom ohranjanja tradicionalnih znanj in medgeneracijska srečanja s poudarkom na izkustvenem učenju tradicionalnih pesmi s tradicionalnimi inštrumenti, obojestranskem prenosu znanj med generacijami pri petju ljudskih otroški pesmi, novonastalih pesmi in njih primerjava ter glasbeno druženje.

Cilj projekta je ustvariti pogoje za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi, izdelati ustrezna gradiva in sistem dela kot dobro prakso, pri delu s ciljnimi skupinami, ciljnim skupinam omogočiti kreativnost pri ustvarjanju na temo glasbenega izražanja, spodbuda medgeneracijskega glasbenega sodelovanja

Pričakovani rezultati projekta so; izdelan sistem dela z osebami s posebnimi potrebami, tako s strani glasbenih ustvarjalcev, defektologov, pedagogov, kot tudi ostalih delavcev. Inovativnost pri medgeneracijskih glasbenih srečanjih pa je vključitev ciljnih skupin v sodobne oblike dela, oziroma ustvariti obojestranske prenose znanj ter primerjalno prikazati tradicionalno glasbo.

Trajanje projekta: od januarja do septembra 2019

Celotna vrednost projekta: 41.639,12 z DDV

Vrednost sofinanciranja partnerja OŠ Milke Šobar Nataše 927,65 EUR brez DDV


Kontakt: Kulturno umetniško društvo NOTARIMA, Ulica bratov Klemenc 11, 8340 Črnomelj

Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezavi:

Related Images:

Dostopnost