ORGANI ŠOLE:

PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN šole je ravnatelj, gospod Matjaž Barič

 

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo naslednji člani:

Alja Mikec, Maja Rađenovič, Jože Vrščaj, Damjan Matkovič, Bogomir Šutej, Marina Hudak, Maja Matko Kambič, Tatjana Skube Starešinič, Branka Joh, Boris Ambrožič, Brigita Štrekelj.

 

SVET ŠOLE sestavljajo:

predstavniki šole: Nina Aupič, Dijana Brinac (predsednica), Nace Mirosavljević, Jože Štukelj, Klavdija Žalec Štrekelj;

predstavniki ustanovitelja: Cvetka Aupič, Nataša Radojčič, Jasna Banovec;

predstavniki staršev: Maja Matko Kambič, Jože Vrščaj (namestnik predsednice), Bogomir Šutej.

 

Člani Sveta šole so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Dostopnost