Mobilna služba

Mobilno službo opravljajo:

  • Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.
  • Mobilna služba je namenjena učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
  • Izvajalec DSP pomaga pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi učenčevih močnih področij.
  • Strokovni delavec dela neposredno z učencem, sodeluje s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

7   6