Svetovalna služba

Svetovalno službo na šoli opravljata socialni delavki Mirjana Šikonja in Klavdija Žalec.

Delo svetovalne delavke obsega:

  • svetovalno delo z učenci (osebne stiske, medsebojni odnosi, socialno-ekonomske stiske, karierna orientacija …),
  • svetovalno delo s starši,
  • sodelovanje z vodstvom šole in učitelji,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalni delavki lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 748.


VPISI V SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 Informativni dnevi:  petek 15. 2. 2019 (ob 9. in 15. uri)

sobota 16. 2. 2019 (ob 9. uri)

Po informativnem dnevu je čas za oddajo prijavnice za vpis do 2. 4. 2019.

PRIJAVO bomo izpolnili z učenci v šoli, tudi obrazec bomo pridobili v šoli. Šola bo prijave poslala v srednje šole.

Prijave ne zamenjujte z vpisom. Oddaja prijave je le začetek vpisovanja v srednje šole. Vpišejo se šele po 14. juniju, ko dostavijo v SŠ spričevalo in morebitno ostalo dokumentacijo.

8. 4. 2018 bo na internetu objavljeno število prijavljenih kandidatov v posamezne programe ter morebitne omejitve.