Svetovalna služba

Svetovalno službo na šoli opravljata socialni delavki Darinka Jerman in Klavdija Žalec.

Delo svetovalne delavke obsega:

  • svetovalno delo z učenci (osebne stiske, medsebojni odnosi, socialno-ekonomske stiske, karierna orientacija …),
  • svetovalno delo s starši,
  • sodelovanje z vodstvom šole in učitelji,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalni delavki lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 748 ali pišete na elektronski naslov: darinka.jerman@guest.arnes.si


OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Darinka Jerman, svetovalna delavka


Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

Januar Razpis za vpis v srednje šole 2018/2019 (Internet)
9. 2. 2018, 10. 2. 2018 Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
Do 5. 4. 2018 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šol. leto 2018/2019.
10. 4. 2018 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
Do 20. 4. 2018 Javna obravnava sprememb obsega vpisa in stanja prijav (Internet)
Do 25. 4. 2018 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ
31. 5. 2018 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (Internet)
6. 6. 2018 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
15. 6. 2018 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
15. 6. 2018 – ______ Vpis
Do 31. 8. 2018 Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta …