Svetovalna služba

Svetovalno službo na šoli opravljata socialni delavki Mirjana Šikonja in Barbara Kukman.

Delo svetovalne delavke obsega:

  • svetovalno delo z učenci (osebne stiske, medsebojni odnosi, socialno-ekonomske stiske, karierna orientacija …),
  • svetovalno delo s starši,
  • sodelovanje z vodstvom šole in učitelji,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.

Svetovalni delavki lahko pokličete na telefonsko številko 07 30 61 748.


 Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

Januar Razpis za vpis v srednje šole 2018/2019 (Internet)
9. 2. 2018, 10. 2. 2018 Informativni dnevi na srednjih šolah in v dijaških domovih
Do 5. 4. 2018 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šol. leto 2018/2019.
10. 4. 2018 Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
Do 20. 4. 2018 Javna obravnava sprememb obsega vpisa in stanja prijav (Internet)
Do 25. 4. 2018 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ
31. 5. 2018 Javna objava šol, ki bodo omejile vpis (Internet)
6. 6. 2018 Obveščanje učencev o omejitvah vpisa
15. 6. 2018 Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razreda
15. 6. 2018 – ______ Vpis
Do 31. 8. 2018 Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta …


Obvestilo staršem ob informativnem dnevu

petek, 9. 2. 2018, 9. razred nima pouka. Ta dan je informativni dan, ki je namenjen devetošolcem in njihovim staršem, da obiščejo srednje šole in dijaške domove.

Otroka na informativni dan spremljajo starši. Prednost dajte petku, saj so takrat na šolah tudi dijaki in jih boste lahko videli v delavnicah in učilnicah. V kolikor želite obiskati več šol, potem to lahko storite v petek ob 9. uri in 15. uri, nato pa še v soboto ob 9. uri.

Po informativnem dnevu je čas za oddajo prijavnice do 5. 4. 2018.

Prijavo bomo izpolnili z učenci v šoli, tudi obrazec bomo pridobili v šoli. Nato bo učenec izpolnjeno prijavo prinesel domov, starši pa jo boste podpisali na označenih mestih. Šola bo prijave žigosala, ravnatelj jih bo pregledal in podpisal, nato jih bomo poslali v srednje šole.

Prijave ne zamenjujte z vpisom. Oddaja prijave je le začetek vpisovanja v srednje šole. Vpišejo se šele po 15. juniju, ko dostavijo v SŠ spričevalo in morebitno ostalo dokumentacijo.

Na internetu bo 10. 4. 2018 objavljeno število prijavljenih kandidatov v posamezne programe ter morebitne omejitve.

Darinka Jerman