Matjaž Barič
ravnatelj
matjaz.baric@guest.arnes.si
 Tanja Starašinič
 računovodja in tajnica
 os-msn-crnomelj@guest.arnes.si
 Barbara Kukman
 svetovalna delavka
barbarakukman@gmail.com
 Mirjana Šikonja
 svetovalna delavka
mirjana.sikonja@gmail.com
 Vlasta Lah
 logopedinja
 lah.vlasta@gmail.com 

 

Ana Hanzelj Razredničarka 1., 2. razreda
Dijana Brinac   Razredničarka 3. razreda
Maja Rakar Razredničarka 4., 5. razreda
Monika Mihelič Razredničarka 6., 7. razreda
Marko Šikonja Razrednik 8., 9. razreda
Agota Petric   Razredničarka PPVI I, II
Indira Videtič   Razredničarka PPVI III
Tina Črnič   Razredničarka PPVI IV, V

 

Nejc Adlešič  
Nina Aupič  
Romana Andrejka Kavčič
Bjanka Bogovac
Ana Leskovec Durini
Urška Klobučar
Katarina Konda
Tadeja Malnarič Miketič
Mateja Medvešek Rjavec
Nace Mirosavljević
Judita Rupnik
Saša Schweiger
Andreja Schwenner
Jana Vranešič

 

Maja Matkovič
Barbara Skušek  
Renata Šujica  
Katja Bahor  
Robert Strmec  
Jože Štukelj  
Mira Draganjac