Skoči na glavno vsebino
Češnja prijateljstva 

Češnja prijateljstva 

Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimna in pozabljena dela dobrote in ljubezni. — W. WORDSWORTH   Na OŠ Milke Šobar - Nataše nadaljujemo s proslavljanjem 50-letnice šole. V sredo, 17. 4. 2024, smo medse povabili dolgoletnega prijatelja in...

več...
NOČ KNJIGE NA MILKI

NOČ KNJIGE NA MILKI

Iz torka na sredo se je na OŠ Milke Šobar – Nataše odvijala Noč knjige. Odigrali smo dva nagradna kviza, prebrali knjigo hrvaške pisateljice Ive Bezinović-Haydon z naslovom Moja babica ne ve, kdo sem ter se pogovorili o sami zgodbi in naših starih...

več...
Obisk rudnika rjavega premoga v Kanižarici

Obisk rudnika rjavega premoga v Kanižarici

V ponedeljek, 15. 4. 2024, so se učenci 5., 6. in 7. razreda odpravili na ogled muzejske zbirke rudnika rjavega premoga Kanižarica. Prijazni gospod nam je najprej povedal nekaj o zgodovini rudnika, nato pa smo si ogledali muzejsko zbirko, izvozni stolp in se...

več...
Regijsko srečanje mladih tehnikov

Regijsko srečanje mladih tehnikov

V četrtek, 11. 4. 2024, so se učenci OŠ Milke Šobar – Nataše udeležili Regijskega srečanja mladih tehnikov v Kočevju. Kot vsako leto so tekmovali v obdelavi lesa, tekstila, kovin in papirja ter v konstrukciji z Lego kockami in v obdelavi mešanih gradiv. Zelo smo...

več...
Pomlad v gozdu

Pomlad v gozdu

Z učenci 1., 2. in 3. razreda smo se v sredo, 10. 4. 2024, odpravili spoznavat pomladni gozd. Med potjo smo opazovali spremembe v naravi in poimenovali nekatere rastline. Ko smo prispeli do Cerkve sv. Sebastjana, smo poiskali različne naravne materiale in iz njih...

več...
Tekmovanje v atletiki

Tekmovanje v atletiki

V torek, 9.4.2024, smo se z učenci odpravili na stadion v Loki, kjer so tekmovali v štirih atletskih disciplinah – teku na 60 in 600 m, skoku v daljino ter metanju žvižgača.   V prvi skupini, ki so jo sestavljali učenci 1., 2. in 3. razreda ter program PPVI, so...

več...
Udeležbo na Festivalu zdravja

Udeležbo na Festivalu zdravja

Včeraj smo se učenci pete stopnje Posebnega programa VIZ Osnovne šole Milke Šobar - Nataše udeležili Festivala zdravja (Dan za otroke in mladostnike), na katerem smo se predstavili s svojo stojnico. Ta je bila postavljena v avli ZD Črnomelj. Za obiskovalce smo...

več...
Svetovni dan Romov

Svetovni dan Romov

V ponedeljek, 8. 4. 2024, smo na naši šoli izvedli dejavnosti na temo svetovnega dneva Romov. Učenci so prebirali in poslušali pravljice iz knjige Belokranjske in Romske pravljice, Madaline Brezar v slovenskem in romskem jeziku. Spoznali smo romsko zastavo in jo odeli...

več...
SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU – 2. april

SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU – 2. april

A V T I Z E M  je razvojno-nevrološka razvojna motnja, ki vpliva na socialne interakcije, komunikacijo, vedenje in zaznavanje pri posamezniku. V zadnjih letih je v porastu. Značilnosti avtizma se običajno pojavijo v zgodnjem otroštvu, pogosto že pred tretjim...

več...
Presenečenje na gozdni jasi

Presenečenje na gozdni jasi

Projekt UNESCO in naši obiski različnih gozdnih kotičkov v Črnomlju  se nadaljujejo. Minuli torek smo odšli na gozdno jaso ob cerkvici sv. Sebastijana, kjer smo se namenili raziskovati nove rastline na travniku ter jih nabrati za herbarij.    Ob robu...

več...

Donacija za 50 let OŠ Milke Šobar – Nataše

Vaša velikodušna donacija bo imela neposreden vpliv na zmožnost organizacije 50-letnice naše šole.
Če bi želeli, poskenirajte spodnjo QR kodo
ali uporabite UPN obrazec
in nakažete poljuben znesek na šolski račun.


  

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Related Images:

Dostopnost