OBVESTILA

          P R I J A V A

S polno paro tudi v 2. tednu pouka na daljavo

S polno paro tudi v 2. tednu pouka na daljavo

Minil je še en novembrski teden, ko smo učilnice in šolske klopi zamenjali za računalniške ekrane, ZOOM učilnice in telefonske klice. A učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše se ne damo! Pogumno in vestno opravljamo svoje dolžnosti in se po najboljših močeh...

več...
Svetovni dan otroka

Svetovni dan otroka

20. november je dan, ko se prisluhnimo glasu otrok. Praznujemo ga od leta 1989, ko so sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah. Namen konvencije je bil zaščititi otrokove pravice po celem svetu. Z njenim uresničevanjem se je v preteklih treh desetletjih bistveno...

več...
14. NOVEMBER − DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

14. NOVEMBER − DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

23. septembra smo praznovali mednarodni dan znakovnih jezikov, 14. novembra pa v Sloveniji obeležujemo tudi dan slovenskega znakovnega jezika. Uporabnikov slovenskega znakovnega jezika je približno 1500. Vsaka država ima svoj specifičen znakovni jezik. To je posebna...

več...
Prvi teden učenja na daljavo je za nami

Prvi teden učenja na daljavo je za nami

Na OŠ Milke Šobar - Nataše smo uspešno zaključili prvi teden učenja na daljavo. Utrjevanja in usvajanja novega znanja v takšni obliki smo vajeni že iz minulega šolskega leta. Lanskoletne izkušnje in primeri dobre prakse pa so letošnji način dela povzdignili še...

več...
Skupaj zmoremo

Skupaj zmoremo

Tako kot spomladi nas je virus znova prisilil, da smo ostali doma. Verjamemo, da z izkušnjami iz spomladanskega obdobja, ko smo se prvič srečali z izobraževanjem na daljavo, sedaj skupaj nadaljujemo bolj pripravljeni in opremljeni z veščinami, ki nam pomagajo pri...

več...
Snemali smo video

Snemali smo video

Pevci otroškega pevskega zbora OŠ Milke Šobar - Nataše smo se tudi letos prijavili na 29. državno glasbeno revijo Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Ta zaradi trenutnih razmer letos poteka nekoliko drugače, in sicer preko video posnetkov.  Tako smo se v sredo, 14. 10....

več...
Barve jeseni

Barve jeseni

V sredo, 21. 10. 2020, so učenci 7.,8. in 9. razreda OŠ Milke Šobar - Nataše tekom ure likovne umetnosti svojo ustvarjalnost iz učilnice prenesli na prosto. Odpravili so se na Griček, tam pa v fotografske objektive lovili vzdušje upočasnjenega in tihega jesenskega dne...

več...
KOSTANJEV PIKNIK

KOSTANJEV PIKNIK

Uspelo nam je! V četrtek, 22. 10. 2020, smo na OŠ Milke Šobar - Nataše izvedli tradicionalni kostanjev piknik. Ta je zaradi izrednih razmer potekal nekoliko drugače kot običajno. Starejši učenci so s pomočjo učiteljev zakurili ogenj in spekli kostanj, ki so ga nato v...

več...
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

V septembru in oktobru šolske knjižnice po vsem svetu praznujejo mednarodni mesec šolskih knjižnic. Praznovanju smo se pridružili tudi mi. Tema letošnjega meseca se glasi: »Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja.« Pomembno je, da učenci kljub svetovni pandemiji še...

več...
22. OKTOBER-SVETOVNI DAN OZAVEŠČANJA O JECLJANJU

22. OKTOBER-SVETOVNI DAN OZAVEŠČANJA O JECLJANJU

22. oktobra praznujemo svetovni dan ozaveščanja o jecljanju (Stuttering Awareness Day), ki ga obeležujemo s pentljo morsko zelene barve, ki predstavlja enakost, svobodo in pravice oseb, ki jecljajo. Na ta dan lahko oblečemo zelena oblačila in nosimo zelene trakove, ki...

več...
URADNE URE V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ima uradne ure, v času šolanja na daljavo,

od 8:00 do 13.00.

Za obisk šole se je potrebno predhodno najaviti po telefonu na številko:
073061740 (tajništvo).

Za vse ostale informacije lahko pokličete:
svetovalno službo: 073061748
ravnatelj: 073061742.

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost