Skoči na glavno vsebino

Disleksija je specifična učna težava, ki se navezuje na branje in pisanje. Prisotna je že ob rojstvu in posameznike spremlja vse življenje. Je skriti primanjkljaj, saj navzven ni vidna. Prepozna se jo šele v situaciji, ko je potrebno pokazati znanje branja. Mnogi jo zelo dobro prikrivajo. Nekateri tipični znaki prepoznavanja disleksije so:

  • branje in pisanje se otroku upira (ob branju potrebuje veliko odmorov, išče izgovore),
  • otrok pri branju naredi več specifičnih napak (zamenjuje črke, obrača črke, premešča zloge, prireja konec besed),
  • slabše razumevanje prebranega,
  • skromnejše besedišče,
  • počasnejša zapomnitev besednih navodil ali novih pojmov,
  • težave pri orientiranju na sebi in v prostoru (izgubljanje v vrsticah, preskakovanje vrstic) …

Priporočljivo je branje z uporabo barvnih ravnil in trakov, barvno označevanje, branje besedil z manjkajočimi črkami in besedami ter fazno branje (beremo mi, bereva skupaj, bere otrok sam).

Svetovani dan ozaveščanja o disleksiji praznujemo 8. oktobra. Namen tega dneva je ozaveščati in poglobiti razumevanje javnosti o disleksiji. Sami pa lahko sodelujete pri svetovnem dnevu ozaveščanja tako, da:

  • se poučite o disleksiji,
  • delite informacije o disleksiji,
  • opolnomočite posameznike z disleksijo in
  • nosite rdečo barvo.

 

Related Images:

Dostopnost