Skoči na glavno vsebino

Zimske počitnice smo učitelji in zaposleni na OŠ Milke Šobar – Nataše izkoristili tudi za izobraževanja in delavnice. Tako sta nam Saša Schweiger in Dijana Brinac predstavili kategorije oseb s posebnimi potrebami, 5-stopenjski koncept dela učne pomoči, značilnosti različnih stopenj motnje v duševnem razvoju in sindrome, s katerimi se srečujemo pri našem delu. Ravnatelj Matjaž Barič je predstavil pomen inkluzije v izobraževanju, Nejc Adlešič pa je poskrbel, da so učitelji v praksi preizkusili elementarne gibalne in štafetne igre. Fizioterapevtka Zvonka Cerjanec nam je predstavila vaje in prijeme pri delu z gibalno oviranimi otroki, glasbeni pedagog Jaka Strajnar pa je predstavil cajone, glasbene cevi in djembe, na katere smo z veseljem tudi zaigrali. Izvedli smo tudi aktive, na katerih smo evalvirali dosedanje delo, izmenjali ideje in primere dobre prakse.

 

 

Related Images:

Dostopnost