Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam je skupni projekt prijavitelja Osnovne šole Milke Šobar – Nataše Črnomelj in konzorcijskega partnerja Osnovne šole Dragotina Ketteja Novo mesto.

Nastal je leta 2017 na podlagi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, s katerim smo za njegovo delovanje pridobili 356.000 €.  Financirala sta ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zaposleni v strokovnem centru, ki je pokrival jugovzhodno regijo, so izvajali diagnostične postopke in obravnave otrok s posebnimi potrebami, nudili svetovanje družinam in strokovnim delavcem ter organizirali različna predavanja za strokovno in širšo javnost. Del sredstev smo namenili nakupu opreme in didaktičnih pripomočkov.

Projekt se je septembra 2020 zaključil, a bomo del aktivnosti ohranili tudi v prihodnje. Še naprej deluje Svetovalnica, v kateri ekipa strokovnjakov nudi nasvete in individualno pomoč otrokom, staršem ter strokovnim delavcem, ki te otroke poučujejo.

Ob izteku projekta smo pripravili zaključno konferenco, kjer na kratko predstavljamo sámo delovanje strokovnega centra in dosežene kazalnike. Zaključno konferenco si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://mizs.si/strokovni-centri/

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook
Dostopnost