Skoči na glavno vsebino

skkV šolskem letu 2014/2015 smo na OŠ Milke Šobar – Nataše vključeni v projekt DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI (SSK).

Projekt se financira s strani evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt SKK je novost v mednarodnem prostoru. V lanskem šolskem letu je v okviru projekta delovalo 34 mrež, v šolskem letu 2014/2015 pa bo 28 novih mrež vrtcev in šol aktivnih pri pripravi in izvedbi dejavnosti povezovanja z okoljem. Naša šola sodeluje v mreži šol, ki jo koordinira SŠ Črnomelj, sodelujeta še OŠ Vinica in Otroški vrtec Metlika.

Kaj je socialni in kulturni kapital?

Izooblikovala se je trditev, ki pravi, da je socialni in kulturni kapital posameznika bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.
Značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Višji je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo, večji je njegov občutek blagostanja in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal. Kulturni kapital vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil. Najpogosteje ga merijo s stopnjo izobrazbe.

Tudi raziskave v Sloveniji so pokazale, da učenčeve izobraževalne možnosti in njegove učne dosežke določata njegovo družinsko in družbeno okolje, še posebej močan vpliv imata na socialno-ekonomski status družine bruto plača in izobrazba staršev. To pomeni, da dosegajo otroci iz družin z višjim dohodkom in višjo izobrazbo staršev v šoli boljše rezultate in se šolajo dlje. Pokazale so se pomembne razlike po regijah, kar pomeni, da šole ne uspejo izenačiti možnosti otrok iz okolij z različnim ekonomskim in družbenim razvojem (Žakelj in Cankar 2009).

Zato morajo šole okrepiti dejavnosti, ki zvišujejo socialni in kulturni kapital saj s tem  vplivajo na izobraževalni uspeh otrok in njihove zmožnosti. Za učence, starše, učitelje in zunanje obiskovalce bomo tako v letošnjem letu, v sklopu tega projekta, pripravili različne dejavnosti.

Naše temo so: USTVARJALNE DELAVNICE, PODJETNIŠTVO, TURIZEM, SODELOVANJE S STAROSTNIKI, RAČUNALNIŠTVO, ZGODBE ter SAMOOSKRBA IN ZDRAVA PREHRANA.

VIR: http://sk.solazaravnatelje.si/

Related Images:

Dostopnost