Skoči na glavno vsebino

Za našo šolo še vedno velja, da jo Belokranjci radi imenujejo »posebna šola« in pod tem imenom je tudi najbolj znana. Posebna osnovna šola Črnomelj je bilo naše prvo ime, ki se je uporabljalo vse do 23. 4. 1978. Takrat se je šola v skladu z novim zakonom o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju preimenovala v OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj.  

In zakaj ravno to ime, ki ga je v tistih letih nosila tudi današnja OŠ Šmihel?  

Od leta 1974 je na šoli že deloval pionirski odred, poimenovan po Milki Šobar – Nataši, partizanski komisarki, ki je padla med 2. svetovno vojno in bila proglašena za narodno herojinjo. Zbor delovne skupnosti je bil soglasen, naj šola nosi to ime, s čimer so se strinjali tudi še živeči sorodniki pokojne herojinje.  

Dandanes našo šolo na kratko imenujemo kar MŠN ali Milka. Kdove, ali bo ime obdržala še nadaljnjih 50 let? 

Related Images:

Dostopnost