Skoči na glavno vsebino

6. oktober obeležujemo kot svetovni dan DISLEKSIJE.

Disleksija je vseživljenjska motnja, nevrološko pogojena specifična učna težava, ki se navezuje na pisanje in branje. Oseba z disleksijo ima težave na področju predelovanja glasov, hitrega pomnjena, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Njena oblika se pokaže od blage do težje in ni pogojena s stopnjo inteligentnosti.

Pri mlajših učencih z disleksijo so opazne težave pri vidnem in slušnem razločevanju. Zamenjajo črke, kot so b/p, g/p, m/n, težje povezujejo glas s črko in težje sledijo besedilu. Primanjkljaji so vidni tudi na področju orientacije (izgubijo se v vrsticah, preskakujejo vrstice med branjem) in pomnjenja.

Za izboljšanje kvalitete bralnih zmožnosti so priporočljive naslednje vaje in uporaba pripomočkov: branje z uporabo barvnih ravnil in trakov, barvno označevanje in poudarjanje, branje besedil z manjkajočimi črkami in besedami, fazno branje (beremo mi, bereva skupaj, bere otrok sam), branje navodil za uvajanje aktivnosti, navodila s slikovnimi vložki.

Disleksije ni mogoče povsem odpraviti, a zgodnja in ustrezna obravnava pripomore k uspešnemu učenju in lažjemu funkcioniranju.

 

Related Images:

Dostopnost