Skoči na glavno vsebino

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. novembra 1959 sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencijo o otrokovih pravicah. S sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah so Združeni narodi v svet poslali pomembno sporočilo – da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Konvencija opredeljuje štiri glavna načela: načelo nediskriminacije, načelo otrokove koristi, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter pravica otroka do svobodnega izražanja mnenj v vseh zadevah v zvezi z njim.

Konvencija predstavlja enega največjih zgodovinskih mejnikov v prizadevanjih, da bi ustvarili svet po meri otrok. Kot zavezujoča pogodba mednarodnega prava uzakonja načela, za katera so se članice Združenih narodov strinjale, da so univerzalna – za vse otroke, v vseh državah in kulturah, ob vseh časih in brez izjem. Z ratifikacijo konvencije so se vse države, tudi Slovenija, zavezale, da bodo ščitile in zagotavljale otrokove pravice ter sprejemale in izvajale politike, ki bodo vedno upoštevale največjo korist otrok. V Sloveniji dan otroka obeležujemo 3. oktobra.

Več o pravicah otrok lahko najdete na povezavi http://www.pravice-otrok.si/.

Related Images:

Dostopnost