OBVESTILO

Dragi učenci, spoštovani starši!

Nadaljujemo s poukom v šoli.

Tudi v času od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 bomo na podlagi Odloka Vlade RS, nadaljevali s poukom na šoli.

Vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole se bo tudi v naslednjem tednu izvajalo v skladu s priporočili NIJZ.

Pouka naj se udeležujejo le zdravi učenci. Prosim, da nas nemudoma obvestite, v kolikor pri otroku ali v družini opazite bolezenske znake značilne za Covid-19.

Zavedati se moramo, da je virus še vedno med nami in da lahko vsaka neprevidnost povzroči njegovo ponovno širjenje in tveganje za naslednji val obolelosti prebivalstva.

Ker si želimo, da bi lahko učenci in učitelji čim dlje imeli pouk v šoli, vas še enkrat prosimo, da v šolo pošiljate otroke, ki so zdravi (ne smrkajo, ne kašljajo, jih ne boli glava, grlo, trebuh …).

Samo tako bomo lahko še naprej zagotavljali varno okolje za vse učence in zaposlene.

V primeru, da bo otrok imel ob prihodu v šolo znake respiratornih obolenj, vas bomo obvestili, da pridete po otroka.

Želim vam vesele velikonočne praznike in ostanite zdravi.

Matjaž Barič, ravnatelj

Prižgimo lampijone za lepo in svetlo prihodnost

Prižgimo lampijone za lepo in svetlo prihodnost

Pretekli teden smo učitelji in učenci OŠ Milke Šobar - Nataše sodelovali na mednarodnem projektu ENOArt 2020: Light to the Earth – Light to the future. Dogodku se je poleg naše šole pridružilo še 152 šol iz 29 držav in štirih kontinentov. Naloga vseh sodelujočih...

več...
Z dnevom dejavnosti zaključili 4. teden dela na daljavo

Z dnevom dejavnosti zaključili 4. teden dela na daljavo

V 4. tednu dela na daljavo smo se učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše razveselili prvih snežink. Čeprav smo do vratu zakopani v zvezke in učbenike, smo popoldneve preživeli na snegu, učenje pa smo si polepšali tudi s pripravami na bližajoče se praznike. Tako...

več...
Dan invalidov

Dan invalidov

Leta 1993 je Generalna skupščina Združenih narodov 3. december razglasila za mednarodni dan invalidov. 1. člen Konvencije o pravicah invalidov pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v...

več...
Zmoremo! – tudi v tretjem tednu na daljavo

Zmoremo! – tudi v tretjem tednu na daljavo

Naša sončno rumena šola že tretji teden sameva. Učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše pa se neutrudno borimo naprej. Zvezki, učbeniki, učni listi, različni pripomočki, padleti, ZOOM sestanki, telefonski klici, pošiljanje SMS, MMS, Viber in FB sporočil, celo...

več...
S polno paro tudi v 2. tednu pouka na daljavo

S polno paro tudi v 2. tednu pouka na daljavo

Minil je še en novembrski teden, ko smo učilnice in šolske klopi zamenjali za računalniške ekrane, ZOOM učilnice in telefonske klice. A učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše se ne damo! Pogumno in vestno opravljamo svoje dolžnosti in se po najboljših močeh...

več...
Svetovni dan otroka

Svetovni dan otroka

20. november je dan, ko se prisluhnimo glasu otrok. Praznujemo ga od leta 1989, ko so sprejeli Konvencijo o otrokovih pravicah. Namen konvencije je bil zaščititi otrokove pravice po celem svetu. Z njenim uresničevanjem se je v preteklih treh desetletjih bistveno...

več...
14. NOVEMBER − DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

14. NOVEMBER − DAN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

23. septembra smo praznovali mednarodni dan znakovnih jezikov, 14. novembra pa v Sloveniji obeležujemo tudi dan slovenskega znakovnega jezika. Uporabnikov slovenskega znakovnega jezika je približno 1500. Vsaka država ima svoj specifičen znakovni jezik. To je posebna...

več...
Prvi teden učenja na daljavo je za nami

Prvi teden učenja na daljavo je za nami

Na OŠ Milke Šobar - Nataše smo uspešno zaključili prvi teden učenja na daljavo. Utrjevanja in usvajanja novega znanja v takšni obliki smo vajeni že iz minulega šolskega leta. Lanskoletne izkušnje in primeri dobre prakse pa so letošnji način dela povzdignili še...

več...
Skupaj zmoremo

Skupaj zmoremo

Tako kot spomladi nas je virus znova prisilil, da smo ostali doma. Verjamemo, da z izkušnjami iz spomladanskega obdobja, ko smo se prvič srečali z izobraževanjem na daljavo, sedaj skupaj nadaljujemo bolj pripravljeni in opremljeni z veščinami, ki nam pomagajo pri...

več...
Snemali smo video

Snemali smo video

Pevci otroškega pevskega zbora OŠ Milke Šobar - Nataše smo se tudi letos prijavili na 29. državno glasbeno revijo Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Ta zaradi trenutnih razmer letos poteka nekoliko drugače, in sicer preko video posnetkov.  Tako smo se v sredo, 14. 10....

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost