ODLOK O NOŠENJU MASK ZA UČENCE
Obveščam vas, da je v petek, 18. 9. 2020, Vlada RS na dopisni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Zaradi trenutne splošne epidemiološke slike, ki je značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji ukrepi z namenom, da ohranimo nizko stopnjo okuženosti v šolah in skrb za naše zdravje, kar naj bo tudi naša prva skupna skrb.

Ukrepi pričnejo veljati od ponedeljka, 21. 9. 2020, dalje.

Učenci od 7. do 9. razreda morajo nositi zaščitne maske tudi v učilnicah, če ni možno zagotoviti razdalje vsaj 1,5 m. Ravno tako ukrep še vedno upoštevajo vsi učitelji in zaposleni, če ni možno zagotoviti razdalje vsaj 2 m.

Ker se na šoli srečujemo s hudo prostorsko stisko, prosim vse zaposlene in učence, da v primeru, ko ne morete zagotoviti ustrezne razdalje, upoštevate Odlok.

Starše naprošam, da učencem priskrbijo maske.

Matjaž Barič, ravnatelj

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost