Datum: 01.09.2021

ZADEVA: IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET ZAVODA

Spoštovani!

Svet zavoda objavlja javni poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnike staršev v svetu zavoda OŠ MŠN, ki vas bo v naslednjem mandatu zastopal.

Novi Svet zavoda se bo sestal predvidoma konec septembra 2021.

Prosim, da kandidaturo in soglasje dostavite v tajništvo šole do srede, 22. 9. 2021.

Lepo pozdravljeni.

Predsednica Sveta staršev:

Tatjana Skube Starašinič

Soglasje

Kandidatura

ZAKLJUČEK PROJEKTA PASAVČEK

ZAKLJUČEK PROJEKTA PASAVČEK

Na OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj smo pod okriljem projekta Pasavček že četrto leto aktivni na področju preventivne varnosti v prometu. Naši učenci so preko številnih praktičnih in športnih aktivnosti spoznavali, kako varno vstopamo v svet prometa. Sprehajali smo se...

več...
ZAKLJUČEK DRUGAČNIH PRAVLJIC

ZAKLJUČEK DRUGAČNIH PRAVLJIC

V petek, 4. 6. 2021, so se učenci PPVI III in IV udeležili težko pričakovanega zaključka projekta Drugačne pravljice. To je projekt, pri katerem sodelujejo učenci naše šole skupaj s Knjižnico Črnomelj. Letos je srečanje potekalo nekoliko drugače kot leta prej. S...

več...
LEP ZAKLJUČEK PRAVLJIČNEGA POTUJOČEGA KOVČKA

LEP ZAKLJUČEK PRAVLJIČNEGA POTUJOČEGA KOVČKA

V četrtek, 3. 6. 2021, se je projekt Pravljični potujoči kovček za to šolsko leto poslovil s prireditvijo preko ZOOM-a. Učenci OŠ Milke Šobar - Nataše so se tudi letos v času projekta lepo imeli in so zelo uživali v zaključni prireditvi. V sodelovanju s Knjižnico...

več...
Radenci, na svidenje!

Radenci, na svidenje!

Zadnji dan naše šole v naravi je bil kratek, a vseeno zanimiv. Po zajtrku sta sledili dve delavnici. Na prvi smo spoznali kače v Sloveniji ter se pobližje spoznali s kačonom Newtonom, ki prebiva v domu. Na drugi delavnici pa smo urili svoje ročne spretnosti in...

več...
Razgiban drugi dan

Razgiban drugi dan

Tudi drugi dan šole v naravi je bil zelo pestro obarvan. V sončno jutro smo se nekateri učenci zapeljali s kolesi, nekateri pa smo raziskovali življenje v reki in ustvarili stop motion umetnine iz naravnih materialov, ki smo jih nabrali ob reki Kolpi. Po slastnem...

več...
Pozdrav iz šole v naravi

Pozdrav iz šole v naravi

Učenci OŠ Milke Šobar - Nataše smo srečno prispeli v Radence in že pošteno zavihali rokave. Prvi dan nas je čakal sprehod do Radenskega Kala in stene, preizkusili smo se tudi v lokostrelstvo in veslanju. Kot lahko vidite na slikah, zelo uživamo. [nggallery...

več...
Mavrična finalna prireditev S-Factor 2021 

Mavrična finalna prireditev S-Factor 2021 

V četrtek, 27. 5. 2021, smo izvedli zaključno prireditev mednarodnega festivala videov S-Factor 2021. Letos je, kot že ničkoliko drugih prireditev, potekala preko aplikacije ZOOM. A za šole to ni bila nikakršna ovira, saj smo se tovrstnega srečevanja in pouka pošteno...

več...
Tek Olimpijske bakle

Tek Olimpijske bakle

V petek, 28. 5. 2021, je Občina Črnomelj skupaj s Športno zvezo Črnomelj na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije organizirala tek »Olimpijske bakle 2021« na stadionu v Loki. Dogodka so se udeležili tudi učenci OŠ Milke Šobar Nataše. Naši učenci Daniel, Gaia in Rok...

več...
Naravoslovni dan v okviru projekta Plastic pirates – Go Europe!

Naravoslovni dan v okviru projekta Plastic pirates – Go Europe!

V petek, 28. 5. 2021, smo učenci OŠ Milke Šobar - Nataše v okviru projekta Pirati plastike izvedli naravoslovni dan. Plastic Pirates – Go Europe je skupna kampanija treh držav – Nemčije, Portugalske in Slovenije, njen cilj pa je okrepiti znanstveno sodelovanje v...

več...
Učitelj leta

Učitelj leta

Dragi starši! Dolenjski list v okviru akcije Učitelj leta izbira naj učitelja letošnjega šolskega leta. Preko akcije bi tako opozorili na tiste učitelje, ki so se po mnenju učencev in staršev še posebej izkazali med poukom na daljavo med epidemijo. Vljudno ste...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost