Obvestilo za starše – samotestiranje

Obvestilo staršem

Spoštovani starši,

v petek je vlada sprejela nov odlok za zamejitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki začne veljati  8.11. 2021 oz. 15. 11. 2021.

V sredo, 10. 11. 2021, naj bi nam MIZŠ predstavil navodila in podal odgovore na številna vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z odlokom in izvedbi samotestiranja za učence . Ker nismo dobili odgovorov, je Zveza ravnateljev in pomočnikov ravnateljev podala izjavo za javnost, ki si jo lahko preberete v prilogi.

Lep pozdrav, ravnatelj Matjaž Barič

Novi začasni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19

Spoštovani starši,

seznanjamo vas z okrožnico MIZŠ, z dne 6. 11. 2021, v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z nalezljivo boleznijo Covid – 19.

SPREMEMBE, KI V SKLADU Z ZADNJIM ODLOKOM VELJAJO OD 8. 11. 2021:

 • osebe, starejše od 12 let, morajo pri vstopu v prostore šole izkazovati, da izpolnjujejo pogoj PCT (izjema so osebe, ki pripeljejo učenca v šolo)
 • uporaba mask je obvezna v vseh zaprtih javnih krajih
 • maske iz blaga niso več dovoljene, uporabljajo se le kirurške maske ali tipa FFP2
 • maska ni obvezna za:
   • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena
   • učence pri pouku športa
   • ob upoštevanju pogoja PCT v jedilnici

Samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole, razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja.
Samotestiranje bodo izvajali tudi učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje se opravi pod nadzorom strokovnega delavca. Učenec na dan testiranja prinese test v šolo. Učencu pripada na mesec 15 testov, dobijo jih v lekarni.
V primeru pozitivnega testa se učenca napoti v izolacijsko sobo in obvesti starše. Starši ravnajo v skladu z navodili zdravstvene službe.

Na šoli ne bomo vodili poimenskega seznama učencev, ki so opravili samotestiranje, prav tako ne bomo beležili rezultatov testiranja. Učenci, ki bodo imeli s strani staršev podpisano izjavo, da otrok izpolnjuje pogoj PC ali s seboj ne bodo imeli testov, se v šoli ne bodo testirali.

V kolikor pride do sprememb ali dopolnil, vas bomo o tem obvestili.

Hvala za razumevanje.
Vse dobro. Ostanite zdravi.

Matjaž Barič
ravnatelj

Ali ima moj otrok ADHD?

Ali ima moj otrok ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder)  je angleška kratica za skupino težav na področju pozornosti, koncentracije in hiperaktivnosti. Osebe z ADHD-jem se lahko spopadajo s težavami na enem ali več področjih. ADHD vpliva na učne in socialne sposobnosti...

več...
Predavanje GOVORICE

Predavanje GOVORICE

OŠ Milke Šobar - Nataše Črnomelj je v okviru projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam v četrtek, 10. 10. 2019, organizirala predavanje Govorice – TRAČ. Predavanje je izvedel mag. Marin Vučić,...

več...
EVAKUACIJSKA VAJA

EVAKUACIJSKA VAJA

Na OŠ Milke Šobar - Nataše  smo v sredo, 9. 10. 2019, v skladu z Letnim delovnim načrtom šole in v mesecu požarne varnosti izvedli evakuacijsko vajo. Iz neznanega razloga je prišlo do požara v športnem kabinetu v pritličju šole, ki se je hitro napolnilo z gostim...

več...
Drugačne pravljice vstopajo v 10. leto

Drugačne pravljice vstopajo v 10. leto

V ponedeljek, 7. oktobra 2019, smo se učenci OŠ Milke Šobar - Nataše skupaj z učitelji udeležili uvodnega srečanja Drugačnih pravljic, bralnega projekta Knjižnice Črnomelj. Po prijetnem klepetu s prijatelji iz obeh enot VDC Črnomelj smo se odpravili na Medgeneracijski...

več...
DISLEKSIJA

DISLEKSIJA

Prvi teden v oktobru obeležuje Evropski teden ozaveščanja javnosti o disleksiji, 6. oktobra pa praznujemo svetovni dan disleksije. V Evropsko zvezo za disleksijo (EDA) je vključenih 23 držav s preko 50.000 člani, od leta 2002 pa v projektu sodeluje tudi Slovenija....

več...
Pohod na Vražji kamen

Pohod na Vražji kamen

V petek, 4.10. 2019,  smo imeli na OŠ Milke Šobar - Nataše v sklopu novoustanovljenega gorniškega krožka popoldanski pohod od šole do Vražjega kamna. Učenci so pridno hodili in ubogali navodila mentorja. Vsi so brez težav zmogli pohod, zlasti pa so bili navdušeni nad...

več...
38. slikarski EX tempore mladih likovnikov Bele krajine v Gradacu

38. slikarski EX tempore mladih likovnikov Bele krajine v Gradacu

V petek, 4. 10. 2019, sta se učenca Roberta Hudak in Simon Škof iz OŠ Milke Šobar - Nataše udeležila 38. slikarskega EX tempora mladih likovnikov Bele krajine pod naslovom »Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč«, ki je potekalo v vasi Gradac. Na slikarski platni sta...

več...
5. oktober – svetovni dan učiteljev

5. oktober – svetovni dan učiteljev

UNESCO je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil svetovni dan učiteljev. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo sprejeli Priporočila o položaju...

več...
Dan otroka

Dan otroka

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. novembra 1959 sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencijo o otrokovih pravicah. S sprejetjem Konvencije o otrokovih pravicah so Združeni narodi v svet poslali pomembno sporočilo - da so otroci...

več...

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.

Dostopnost