Praznično vzdušje v PPVI I, II

V oddelku PPVI I, II je že cel teden praznično vzdušje. Pekli smo medenjake, izdelovali voščilnice, pripravljali darila, peli pesmice o zimi in dedku Mrazu. Danes, 20. 12. 2018,  pa smo imeli po malici božičkovo zabavo. Bilo je res lepo, saj smo plesali, se smejali,...

več...

Tradicionalno srečanje upokojencev

V sredo, 19. 12. 2018, je na OŠ Milke Šobar – Nataše potekalo že tradicionalno srečanje upokojenih delavcev šole. Učenci so z učiteljicami pripravili zabaven in prijeten program, v katerem so se zvrstili pevci, glasbeniki, plesalci in recitatorji. S  svojimi točkami...

več...

ZDRAVI IN Z LEPIMI NASMEHI

Kot  ostali učenci naše šole smo tudi v 1. razredu izvedli naravoslovni dan Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja  v okviru ZD Črnomelj. Da smo dejavnosti lažje izvedli, smo jo prilagodili tako, da smo jo razdelili v dva sklopa. Prvi sklop smo izvedli v torek, 18. 12....

več...

Obisk Strokovnega centra COMP@S

V petek, 14. decembra 2018, smo delavke OŠ Milke Šobar – Nataše in OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta obiskale OŠ Gustava Šiliha v Mariboru, natančneje Strokovni center COMP@S. Strokovne delavke so nam predstavile delovanje strokovnega centra za povezovanje, podporo...

več...

AKTIVNOSTI S PSI

V prvi polovici šolskega leta 2018/2019 smo na OŠ Milke Šobar – Nataše v sklopu projekta Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam nadaljevali z dejavnostjo Aktivnosti s psi. Izvajalka Teja Martinović je...

več...

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za 6., 7 in 8., 9. razred

V ponedeljek, 17. 12. 2018, so imeli učenci  6., 7. razredov in učenci 8., 9. razredov naravoslovni dan Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja. Del dneva dejavnosti je v vsaki skupini učencev potekal na šoli in bil povezan s temo odraščanja, del pa se je navezoval na...

več...
Stran 2 od 8412345...102030...Zadnja »

Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom:

– Vsebuje manjši obseg snovi in nižje učne cilje kot redni program OŠ, zato je več časa namenjenega utrjevanju znanja.
– Z individualiziranim programom se učencu dodatno prilagodijo oblike dela, tako da lahko razvija vse svoje sposobnosti.
– Po končanem šolanju se učenci lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje.

 Posebni program vzgoje in izobraževanja:

– Delo poteka individualizirano (otrok napreduje po svojih sposobnostih).
– Učenci pridobivajo osnovna znanja in spretnosti in se usposabljajo za čim večjo samostojnost v vsakdanjem življenju.
– Ocenjevanje je izključno opisno.
– Obvezni program traja 9 let (s tem učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje).
– Po zaključenem obveznem delu se lahko šolanje podaljša do 26. leta.
– Z dopolnjenim 18. letom starosti se lahko vključijo v varstveno delovni center.

Mobilna služba deluje v okviru osnovnih šol in vrtcev na področju Bele krajine.

Namenjena je učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Izvajalec DSP nudi pomoč učencu pri premagovanju primanjkljajev, ovir in krepitvi njegovih močnih področij.

Delo poteka neposredno z učencem, po potrebi v sodelovanju s starši, učitelji, šolsko svetovalno službo in zunanjimi institucijami.

V okviru mobilne službe delujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi in logoped.