2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu. Avtizem je najhitreje rastoča razvojno-nevrološka motnja, vzroka za njen nastanek pa še vedno ne poznamo. Vpliva na vedenje in doživljanje sveta.

Pojavlja se v različnih stopnjah težavnosti – avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS.

Svetovne raziskave kažejo, da ima eno izmed motenj avtističnega spektra 1,1 % ljudi, t.j. približno en od stotih otrok. MAS je v zadnjih letih v naglem porastu. Štirikrat pogostejše se pojavlja pri dečkih.

Nekateri avtisti imajo posamične sposobnosti izjemne, a mnogi izmed njih, kljub tem izrednim lastnostim, ne bodo nikoli sposobni samostojnega življenja. Zaradi nepoznavanja te motnje okolica osebo z avtizmom pogosto doživlja kot čudaško in težavno, kar pogosto pripelje do tega, da se takšnega človeka izključi iz družbe.

Glavna področja, pri katerih imajo ljudje z avtizmom težave so:

  • težave s socialno komunikacijo

Ljudje z avtizmom imajo težave tako na področju verbalne kot neverbalne komunikacije. Mnogi med njimi dobesedno razumevajo govor in mislijo, da ljudje rečejo natančno to, kar mislijo.

 

 

  • težave s socialno interakcijo

Ljudje z avtizmom imajo pogosto težave s prepoznavanjem ali razumevanjem čustev in občutij drugih ljudi ter izražanjem njihovih lastnih in to jim otežuje, da se vklopijo v družbo.

 

 

  • težave na področju fleksibilnosti mišljenja

Fleksibilnost mišljenja nam omogoča, da razumemo in predvidimo vedenje drugih ljudi, osmislimo stvari, vedenja, dogodke ter da si lahko predstavljamo in predvidimo situacije izven naše vsakodnevne rutine.

 

Pomembno je, da se zavedamo, da se lahko z zgodnjo diagnozo, ustrezno podporo in ustreznimi pristopi poučevanja veliko dosežemo pri vključevanju in sprejemanju teh ljudi v družbo.

 

 

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook
Dostopnost